Nội thất nhà bếp

-20%
 COMBO bộ bàn ăn 4 ghế ăn SWING COMBO bộ bàn ăn 4 ghế ăn SWING

COMBO bộ bàn ăn 4 ghế ăn SWING

17,360,000₫ 21,700,000₫

 ĐÔN MẮT CÁO, MÂY TỰ NHIÊN ĐÔN MẮT CÁO, MÂY TỰ NHIÊN
 GHẾ ĂN DAISY MÂY TỰ NHIÊN GHẾ ĂN DAISY MÂY TỰ NHIÊN
 GHẾ ĂN ĐAN MÂY CHÂN SẮT GHẾ ĂN ĐAN MÂY CHÂN SẮT
 GHẾ ĂN ĐAN MÂY SỢI NHỎ MDC1004-NB GHẾ ĂN ĐAN MÂY SỢI NHỎ MDC1004-NB
 Ghế ăn mây CURVY - Màu tự nhiên Ghế ăn mây CURVY - Màu tự nhiên
 Ghế ăn mây CURVY - Màu xám nâu Ghế ăn mây CURVY - Màu xám nâu
 GHẾ ĂN MÂY QUEEN CHAIR - KÈM NỆM GHẾ ĂN MÂY QUEEN CHAIR - KÈM NỆM
 GHẾ ĂN WISHBONE - MÀU GỖ TỰ NHIÊN GHẾ ĂN WISHBONE - MÀU GỖ TỰ NHIÊN
 GHẾ ĂN WISHBONE - MÀU NÂU WALNUT GHẾ ĂN WISHBONE - MÀU NÂU WALNUT
 GHẾ BÀN ĂN ĐAN MÂY HIỆN ĐẠI GHẾ BÀN ĂN ĐAN MÂY HIỆN ĐẠI
 Ghế bành DORY - ghế mây tự nhiên Ghế bành DORY - ghế mây tự nhiên
 Ghế mây bàn ăn tối giản SWING CHAIR MDC5003NB Ghế mây bàn ăn tối giản SWING CHAIR MDC5003NB
 Ghế mây tự nhiên Coco Chair MDC5006-N Ghế mây tự nhiên Coco Chair MDC5006-N
 Ghế thư giãn mây tự nhiên Windsor MDC5005-N Ghế thư giãn mây tự nhiên Windsor MDC5005-N
 Kệ Mây Tròn KERRY MBC5001N Kệ Mây Tròn KERRY MBC5001N